> WEC_İngilizce_Eğitim_Programları
Mobilden  Bağlanın
Değerli Konuklarımız.1) WOWEduCenter, farklı bir açıdan hazırladığı İngilizce eğitim serileri ile öğrenmek isteyenlerin klasik yöntemlerde yer almayan önemli görülen bazı bilgileri önceden bilmelerine olanak sağlamaktadır.2) “WOWEduCenter” hedef kitle olarak, çocuk, genç ve erişkin kariyer yapmak isteyen, İngilizce’ye gereksimi olan kesim, okuma ve yazmada sağladığı kolaylıklarla herkesin yararlanabileceği özellikleri içermektedir.3) Sistemimiz, alışılagelmiş yöntemler yerine, bilgisayar teknolojisi kullanılarak seçilen güncel seviye kelimelerini cümlelerle desteklerken,  otomatik açılan pencereler yardımıyla gramer kurallarının anında çalışılmasına olanak sağlamaktadır. Bir konu veya kural öğrenilmeden diğer bir konu veya kurala geçmeyi önleyen uygulamalar yoktur. Yeterli Gramer Kuralları, progran içinde PDF formatında verilmektedir.4) Çalışmalar süresince öğrenicilerin yapmış olduğu aşamalar rakam ve grafiklerle gösterilmektedir.5) Kulak hakimiyeti ve telaffuz, İngilizce öğreniminin önemli bir bölümü olduğundan birçok kelime, metin ve konuşma MP3 formatında ayrıca verilmektedir.6) İngilizce gibi derinliği olan bir lisanın öğrenilmesinde, öğrenim süresi ve gerçek dışı söylemler özellikle dile getirilmemiştir. Kaldı ki projemiz; sonuçta aranılan İngilizce öğrenimi için öncelikli bilgileri verirken, bunları öğrenmenin ancak kendi anadiline hakim olan kullanıcının kararlılığında olduğunu önemle vurgulamaktadır.
Tanıtım Videosu
Program Özellikler:


- 2.900 Okunabilir Cümle ile Anlatılmış 1.250 Kelime
- Seslendirilmiş 25 Temel Seviye Metin
- Bilgisayar Dışında, MP3 Destekli Ortamlarda Dinleyebileceğiniz  Metin,  Soru - Cevap Kalıpları, Önemli Kelimelerin sesleri   (Fiil, Sıfat)
- Sesli, Soru - Cevap kalıpları
- 600 Soruluk yazım ağırlıklı (Kelime, Gramer, Soru Kalıpları) Temel Seviye Testler
- Arka Planda Çalışan 35.000 Güncel Kelimeyi İçeren Kelimeler Dünyası Sözlüğü
- 8 Farklı Etkileşimli ve Sesli Çalışma Yöntemi
- Çalışma Sırasında Bilinmediği Saptanan Kelimeleri Tekrar Olanağı
- Tek Tıklama ile Açılan Gramer Çalışma Pencereleri
- Kelimelerin Güncel Eş ve Zıt Anlamları
- Grafik ve Rakamlarla Performans Raporları
- Kelime ve  Yaratılmış Kelimelere Cümle Ekleme Olanağı
- Metin Yazarken Konuşan ve Denetleyen Metin Editörü
Tanıtım Videosu
Program Özellikler:


- 4.650 Okunabilir Cümle ile Anlatılmış 1.750 kelime (Step1 programımızda verilen 250 kelime alınmamıştır)
- Seslendirilmiş 25 Başlangıç Seviye Metin
- Bilgisayar Dışında, MP3 Destekli Ortamlarda Dinleyebileceğiniz  Metin,  Soru - Cevap Kalıpları,      Önemli Kelimelerin sesleri   (Fiil, Sıfat)
- Sesli, Soru – Cevap Kalıpları
- 600 Soruluk yazım ağırlıklı (Kelime, Gramer, Soru Kalıpları) Başlangıç Seviye Testler
- Arka Planda Çalışan 35.000 Güncel Kelimeyi İçeren Kelimeler Dünyası Sözlüğü
- 8 Farklı Etkileşimli ve Sesli Çalışma Yöntemi
- Çalışma Sırasında Bilinmediği Saptanan Kelimeleri Tekrar Olanağı
- Tek Tıklama ile Açılan Gramer Çalışma Pencereleri
- Kelimelerin Güncel Eş ve Zıt Anlamları
- Grafik ve Rakamlarla Performans Raporları
- Kelime ve  Yaratılmış Kelimelere Cümle Ekleme Olanağı
- Metin Yazarken Konuşan ve Denetleyen Metin Editörü
"İngilizce öğrenirken nelere dikkat edilmelidir?"


   Bunları Yapmayın:

❶ Boş zamanlarınızda çalışmayın, çalışabilmek için boş zaman yaratın.

❷ Sözlük üzerinden kelime öğrenmeye çalışmayın.

❸ Eğer öğrenmekte kararlı iseniz, şu anda vaktim yok nasılsa bir ara öğrenirim diyerek çalışmalarınızı ertelemeyin. O ara ilerleyen zamanlarda bulunamayabilir.

❹ Kendinize süre belirlemeyin. Karamsarlığa kapılmayın. Sabırsız olmayın. İlerleyen süreç sizin lehinize işleyecektir.     Bunları Yapın:

❶ İngilizce ile ilgili tüm deneyimlerinizi, duyduklarınızı unutun ve neden öğrenmek istediğinize kesin karar verip çalışmalarınızı bu kararınız doğrultusunda düzenleyin.

❷ Başka yerlerden destek alıyorsanız veya alacaksanız sorgulama yapın.

❸ Eğer hedefiniz ileri İngilizce ise, kulağa hoş gelen söylemler yerine gerçeği bulmaya çalışın ve işinizin kolay olmadığını önceden bilin.

❹ Belli bir aşamadan sonra İngilizce – İngilizce Sözlük kullanın.
"İngilizcede seviyenin önemi"

“WOWEduCenter” öğretiyorum veya şu sürede öğreneceksiniz gibi iddialı sloganları kullanmamaya özen göstermiş olup, sadece uzun çalışmalar sonucu elde ettiği bilgileri sizlerle paylaşmayı amaçlamaktadır.


Unutmayın; Sonuçta, bir başarı varsa bu bireyin kendi başarısıdır. Aksi durumda ise, öz eleştiri kaçınılmazdır.


İngilizcede seviye tanımı, bireyden bireye veya kuruluştan kuruluşa farklılık göstermektedir. Ancak öğrenime yeni başlayacaklar dışında, bilgisini geliştirmek isteyenler için gerçeğe yakın bir başlangıç ölçütünün de olması gerekmektedir. Yanlış bilgilenme sonucu bir üst veya farklı seviyeden öğrenime başlamak, geri dönüşü olmayan zaman ve moral kaybına neden olmaktadır.

Seviye konusunda ikilem yaşıyorsanız, “WOWEduCenter” ın hazırladığı seviye testleri için istekte bulunabilirsiniz. Bir kere daha unutmayın ki; lisan öğreniminde gerçeklere uygun olarak belirlenmiş “Orta Seviye” tanımı çok önemli bir göstergedir.
"Neden İngilizce?"

İnsanların öğrenme istekleri sınırsızdır. Ancak her öğrenilmek istenen konunun içeriğine ve seviyesine göre uygulanması gereken belirli kurallar vardır. Bu kuralları başlangıçta araştırmak, bilmek sonradan karşılaşılabilecek bir takım sorunlara karşı önlem almakta yardımcı olacaktır.


   Konumuz İngilizce olduğuna göre kişilerin, (İngilizce öğrenimine başlamak veya İngilizcesini gereksimi olduğu seviyeye getirebilmek için) öncelikle kendilerine sormak zorunda oldukları bazı sorular ve katlanılması gereken  özellikler  vardır.

   Neden İngilizce öğrenmek İstiyorum?

1) Mecburiyet ? (İlk ve Ortaöğretim)

  - Üniversite öncesi  öğrenimde, öğrencilere İngilizcenin gerekli olabileceğini anlatmak zordur. Kendilerinden de beklenemez.


2) Turistik amaçlı ?

  - Turistik amaçlı öğrenmek isteyenler için seçenekler çok fazla olup makul sürelerde, istenilen elde edilebilir.


3) Meslek gereği zorunluluk ?

  - Mesleki zorunluluklarda, kişiler ne amaçla kullanacaklarını iyi belirlemelidirler.

    a) Sadece Orta Seviye bilgisi ile (sözlük kullanarak) okuyabilmek mi?

    b) İlave olarak yeterince konuşabilmek mi?


4) Kariyer için (Okuma, Yazma, Konuşma) ?

  - Kariyer İngilizcesi için tek bir seçenek vardır. O da, (Özellikle teknoloji ve bilimin sürekli geliştiği Tıp, Fen vs gibi sektörler için)  branşlarında İLERİ veya PROFESYONEL İngilizce!!


Ayrıca, 4 ana başlıkta topladığımız açıklamamızın 3 üncü ve 4 üncü maddeleri için 4 temel  unsurun bir arada olması gerekmektedir.

a) Hedef belirleme   b) Planlama   c) Azim        d) Sabır
Tanıtım Videosu
Program Özellikler:


- 6.150 Okunabilir Cümle ile Anlatılmış 2.700 kelime (Step1, Step2 programımızda verilen  300 kelime alınmamıştır)
- Temel Gramer Kuralları, Orta Seviye Öncesi Testler
- Seslendirilmiş 25 Orta Seviye Öncesi Metin
- Bilgisayar Dışında, MP3 Destekli Ortamlarda Dinleyebileceğiniz  Metin,  Soru - Cevap
  Kalıpları, Önemli Kelimelerin sesleri   (Fiil, Sıfat)
- Sesli,  Orta Seviye Öncesi Soru - Cevap kalıpları
- Arka Planda Çalışan 35.000 Güncel Kelimeyi İçeren Kelimeler Dünyası Sözlüğü
- 8 Farklı Etkileşimli ve Sesli Çalışma Yöntemi
- Çalışma Sırasında Bilinmediği Saptanan Kelimeleri Tekrar Olanağı
- Tek Tıklama ile Açılan Gramer Çalışma Pencereleri
- Kelimelerin Güncel Eş ve Zıt Anlamları
- Grafik ve Rakamlarla Performans Raporları
- Kelime ve  Yaratılmış Kelimelere Cümle Ekleme Olanağı
- Metin Yazarken Konuşan ve Denetleyen Metin Editörü
Tanıtım Videosu
Program Özellikler:• Önceki Programlardan Elenerek Gelen, 6.550 Okunabilir Cümle ile Anlatılmış  3.100 Kelime
• Seviye ile Uyumlu Seslendirilmiş 30 Metin
• Karşılıklı Diyaloglar (Seslendirilmiş)
• 600 Soruluk yazım ağırlıklı Seviye Testleri
• Arka Planda Çalışan 35.000 Güncel Kelimeyi İçeren Kelimeler Dünyası Sözlüğü
• 8 Farklı Etkileşimli Kelime ve Gramer Çalışma Bölümleri
• Tüm Gramer Kuralları
• Kelimelerin Güncel Eş ve Zıt Anlamları
• Bilgisayar Dışında MP3 Destekli Ortamda Dinleyebileceğiniz Metin ve Diyalog Sesleri
• Türkçede aynı anlama gelen, İngilizce kelimeler ve farklı kullanım alanları
• Grafik ve Rakamlarla Performans Raporları
• Kelime ve  Yaratılmış Kelimelere Cümle Ekleme Olanağı
- Metin Yazarken Konuşan ve Denetleyen Metin Editörü
Tanıtım Videosu
Program Özellikler:• Önceki Programlardan Elenerek Gelen, 9.430 Okunabilir Cümle ile Anlatılmış  4.120 Kelime
• Seviye ile Uyumlu Seslendirilmiş 30 Metin
• Karşılıklı Diyaloglar (Seslendirilmiş)
• 600 Soruluk yazım ağırlıklı Seviye Testleri
• Arka Planda Çalışan 35.000 Güncel Kelimeyi İçeren Kelimeler Dünyası Sözlüğü
• 8 Farklı Etkileşimli Kelime ve Gramer Çalışma Bölümleri
• Tüm Gramer Kuralları
• Kelimelerin Güncel Eş ve Zıt Anlamları
• Bilgisayar Dışında MP3 Destekli Ortamda Dinleyebileceğiniz Metin ve Diyalog Sesleri
• Türkçede aynı anlama gelen, İngilizce kelimeler ve farklı kullanım alanları
• Grafik ve Rakamlarla Performans Raporları
• Kelime ve  Yaratılmış Kelimelere Cümle Ekleme Olanağı
- Metin Yazarken Konuşan ve Denetleyen Metin Editörü
Tanıtım Videosu
Program Özellikler:● Elenerek Gelen 1.000 Kelime Hariç, 22.300  Cümle ile Desteklenmiş 9.500 Kelime
● Bilgisayar Dışında MP3 Destekli Ortamda Dinleyebileceğiniz 96 Metin Sesleri
● Arka Planda Çalışan 35.000 Güncel Kelimeyi   İçeren Kelimeler Dünyası Sözlüğü
● Sektörler ile İlgili Seslendirilmiş 90 Metin
● 12 Grup ve Sektör**   (**12 Sektör - Grup İsimleri tanıtım videomuzda gösterilmektedir.)
● Tüm Gramer Kuralları ve İleri Seviye Testler
● Kullanıcı Tarafından 5 Farklı Grup  Yaratabilme Olanağı
● Eş ve Zıt Anlamlar

  Özellikle;  Business,  Medical,  Law,  Politics, Tourism sektörleri ile ilgisi olanlar için alt gruplar aşağıda gösterilmektedir. Veritabanında olan kelimeler herkesin bildiği veya öğrenmek istediği kelimelerdir. Ancak projemizin özelliği, eğer kullanıcı ilgi duyduğu veya çalıştığı sektörle ilgili, projemizde bulunmayan özel kelimeler varsa onları proje veritabanına ekleyebilmektedir. My Words İsimli Projemiz ise bu programımızda öğrenilen kelimeleri daha profesyonel kullanımlar için tasarlanmıştır. (metin okuma, yazma gibi)
Tanıtım Videosu
Program Özellikler:


My Words projesi sözlük müdür?
Evet, iPhone’lar cep telefonu ise, My Words basit kullanımlar için başlangıçta,  Kelimelerin önem derecelendirmesi ile, Eş ve Zıt anlamlarını da görebileceğiniz Sesli  Sözlüktür.

* Mesleğim gereği sürekli İngilizce metin okumam gerekiyor. Nasıl yardım alabilirim?
My Words,  bilgisayarınızda arka planda çalışmaktadır. Bir metin üzerinde bilmediğiniz kelime varsa Türkçe anlamını her türlü yazım şekillerine karşın sesli olarak bulabilirsiniz.

** Mesleğim gereği sürekli İngilizce metin yazmam gerekiyor. Projeden faydalanabilir miyim?
Evet, hem yazım hatalarına karşın denetleniyor hem de yazdığınız kelimelerin seslerini dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca oluşturduğunuz veya oluşturacağınız size özel (yazımı zor olan) kelimeleri tek tıklama ile metne ekleyebiliyor veya o anda İngilizce kelime aklınıza gelmiyorsa Türkçe Ara ile bulduğunuz uygun kelimeyi metne yerleştirebiliyorsunuz.

*** İnternet üzerinde gerekli gördüğüm bir metni download edebilir miyim?
Evet, ayrıca indirilen metni, veritabanı ile kontrole sokup olmayan kelimeler varsa ve sizin için gerekli ise (özellikle teknik) o kelimeyi ilave edip, sonradan kullanmak üzere arşivleyebilirsiniz.

**** Yararlanabileceğim başka özellikleri var mı?
Tabii, Bu programı verimli kullanabilmek için gerekli olan Temel Gramer Kurallarının bilindiği öngörülmüştür. Ancak isterseniz gramer çalışabilir, Advanced Level programı ile çalışırken ilk defa karşılaştığınız ve telaffuzunda zorlandığınız kelimeleri dinlemek için oluşturup saklayabilir, değişik konularla ilgili yaratılmış  35 metni bilgisayar ortamı yanı sıra, MP3 destekli ortamlarda da dinleyebilirsiniz.
 
Woweducenter Web Sitesi; 2021 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncelleme Tarihi - 15.09.2021 ] - Webmaster : Mehmet Ali ATEŞ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.